Aanleiding: een betere oplossing griekenland

Scope: 

Eurodeputy Daniel Cohn-Bendit (Greens/EFA) challenges the European Commission and Parliament about their stance on financial support for Greece.

Grecian Burn (01)

Young people and the elderly throw incendiary devices and yogurt to protest Greece's proposed austerity measures.

Grecian Burn (02) - Credit Default Swaps

Aasif Mandvi explains how Goldman Sachs helped Greek people to continue retiring a few years after puberty.

 

Grecian Burn - Goldman Sachs - Currency swap - Horsesh** 

Ik ben ondertussen overgestapt van verontwaardigd (indignado) naar geïnspireerd (inspirado). Zoals ik het zie kan dat Griekse probleem in feite heel eenvoudig opgelost worden (naast wat Daniel Cohn-Bendit op voortreffelijke manier uiteenzet in de video). En daarmee tegelijkertijd dat van Portugal, Ierland, IJsland en terloops ook dat van een hoop andere landen. Ik ben me er volledig van bewust dat het volgens de officiële organen wel te simpel bekeken zal zijn, naïef, onhaalbaar..., maar toch, waarom nou niet gewoon:1

 

Belastingparadijzen afschaffen voor eens en altijd!

Mijn overtuiging is dat de gemiddelde wereldburger (98%?) hier mee eens zal zijn. "Makkelijker gezegd dan gedaan" zullen de officiële instanties en specialisten dan echter meteen roepen; het schijnt namelijk dat zij de belastingparadijzen al sinds decennia proberen te bestrijden. Dat het er in de praktijk nog niet van gekomen is, heeft wellicht enigszins te maken met de grote sommen geld die daarmee gepaard gaan en direct daaraan gekoppeld de enorme belangen. Maar wát voor geld? En wíens belangen (en van hoeveel)? De algemeen heersende indruk is dat die geheime paradijselijke bankrekeningen alleen maar zwart geld bevatten dat afkomstig is van corrupte politici, georganiseerde misdaad en wapenhandel. Men vergeet echter vaak dat afgezien van de criminelen ook veel van de erkende, grote internationale ondernemingen met klinkende namen eveneens hard hun best doen om hun geld daar onder te brengen onder het eufemisme "off-shore banking", wat grotendeels op hetzelfde neerkomt. Hiermee kunnen de multinationals onder andere enorm besparen op belastingen waardoor zij een belangrijke voordeelspositie hebben t.a.v. het MKB.

 

Financiele piraterij

Bankgeheim = Financiële PiraterijOok al zijn de multinationals in staat, via de mazen van de nationale wetten, op een schijnbare legale manier te handelen, uiteindelijk heeft off-shore banking vooral als doel de belastingplicht te ontduiken ("omzeilen" - tax "avoidance"), geldstromen minder transparant te maken en eventueel obscure zaken te doen (zie: documentaire Frontline). Of dit dan werkelijk als legaal beschouwd kan worden is dan alleen nog een kwestie van interpretatie. Dit miniem en bevoorrechte groepje mensen en instanties onttrekken gigantische bedragen aan de officiële geldstroom dankzij financieel gegoochel en verstoppen het voor de maatschappij, net zoals de piraten dat deden met hun buit in vervlogen tijden. Hiermee rijst vanzelf de vraag of ze er dan eigenlijk nog wel recht op hebben. Uiteindelijk gaat het om geld wat eigenlijk in de staatskas en voor een deel in jouw portemonnee zou horen! Waarom bestaan het bankgeheim en die belastingparadijzen dan überhaupt en waarom worden ze zo halfslachtig getolereerd? Dat is wederom omdat het gaat om zulke grote bedragen en zulke enorme belangen, dat onze regeringen niet sterk (of welwillend...) genoeg zijn om voldoende druk uit te oefenen.

 

Sociale druk tegen de dictatuur van het grote geld

Desalniettemin... als de collectieve bewegingen in de noordelijke landen van Afrika op vreedzame wijze in staat zijn geweest om decennia van dictatoriale regimes omver te krijgen, waarom zal de burgerbevolking van de hele wereld dan niet in staat zijn om enkele eeuwen dictatuur van "het grote geld" nou ook definitief uit ons systeem te werken? Eveneens op vreedzame wijze, gewoon door collectief druk uit te oefenen. In dit geval niet op nationaal niveau, maar op internationaal niveau. Dit laatste was altijd het grote struikelblok t.a.v. de belastingparadijzen. Er is nooit voldoende internationale druk geweest van de verschillende (alle) regeringen, omdat die nog altijd teveel op nationaal niveau dachten en handelden. De multinationals hebben, net als de wereldwijd georganiseerde misdaad, het terrorisme en de wapenhandel, nou eenmaal het voordeel internationaal flexibel te zijn en daardoor sterker te staan. Maar juist dat voordeel lijkt nu langzamerhand eindelijk overwonnen te kunnen worden, omdat niet alleen de industrie en misdaad globaliseert, maar ook het ethisch denken en de sociale bewegingen.

 

Stimulans voor de totale afschaffing van de belastingparadijzen

Om tot een totale, wereldwijde afschaffing van de belastingparadijzen te komen is er wel een sterke en internationale stimulans nodig en mijn ingeving is dat er, in principe, een eenvoudig formule toegepast kan worden dat uitermate stimulerend is zowel voor staat als voor individu: Het zwarte geld wat vrijkomt uit de verborgen bankrekeningen wordt over de landen verdeeld naar de nationaliteit van de eigenaren. Met andere woorden het geld wordt (terug)gegeven aan het land waar de eigenaar normaal belasting betaald of is ingeschreven, maakt niet uit of dit een individueel persoon is of een bedrijf/entiteit (evt. hoofdvestiging). Van het geld wat terugkeert per land gaat vervolgens 50% naar de staatskas en de andere 50% wordt evenredig verdeeld over de bevolking tussen de 18 en 65 jaar, dat gedeelte wat van oudsher de werkende bevolking pleegde te zijn. Het is onmogelijk om een schatting te maken van de exacte hoeveelheid verborgen geld in de wereld (logisch). De ramingen lopen uit van de helft tot enkele malen het bestaande witte kapitaal. Derhalve, en zolang niemand het tegen kan spreken met tastbare bewijzen, heb ik alle vrijheid om simpelweg te stellen dat er in de wereld twee keer zoveel verborgen geld bestaat als geld in de jaarlijkse officiele financiele stroom. Met andere woorden, per land gewoon twee keer het Nationaal Product.

 

Griekenland in één klap van faillissement naar welvarend

Terugkomend op de situatie van Griekenland, wat voor mij de druppel was en mijn gedachten op gang zette, kan er nu een snelle bereking gemaakt worden. Het Griekse BNP van 2007 werd geschat op $ 314 miljard. Griekenland zou dus in één klap ruim 600 miljard, oftewel 600.000 miljoen, (terug)krijgen. Dat is dus 300.000 miljoen voor de staatskas en eenzelfde bedrag om te verdelen over de bevolking. Met andere woorden, de Griekse staat zou in één keer het totale krediet van 110.000 miljoen (€) kunnen afbetalen wat "nodig" was om te voorkomen dat het land FAILLIET zou gaan! En ze zouden nog bijna het dubbele over houden ook. Wat betreft de verdeling over de bevolking; het inwoneraantal van Griekenland in 2010 werd geschat op 10.760.136 met een bevolkingsgroep tussen de 15 en 64 jaar van zo'n 66,2%. Terugbrengend naar de groep van 18 - 64, kan het afgerond worden 7 miljoen. $300.000 miljoen voor 7 miljoen mensen = 42.857 $ voor elke volwassene in werkbare leeftijd. Dat is bijna het dubbele van een gemiddeld netto jaarloon in Griekenland ($11.342). Met andere woorden, een land dat op het punt stond van faillisement wordt ineens meer dan welvarend. En alleen maar door verborgen geld uit de belastingparadijzen weer terug in de legale en transparante stroom te brengen! Dat is toch een stuk beter dan enerzijds dramatisch te bezuinigen op pensioenen, gezondheidszorg, onderwijs of infrastructuur en anderzijds het land in stukjes te verkopen (privatiseren wordt dat genoemd) aan agressieve speculateurs die op zich al de oorzaak waren van de faillissementsdreiging en daar nog een keer grote bedragen mee zouden verdienen, dat weer deels zwart op die belastingparadijzen wordt ondergebracht. En jawel, het cirkeltje is weer rond!

 

De essentie

Ik weet niet of de berekening voor andere landen net zo gunstig uitvalt, maar ik heb zo de indruk dat ze het in Portugal, Ierland of IJsland niet erg zouden vinden als het per ongeluk wat minder was. En ook niet Spanje, Italië of andere welvarende landen die nu ineens heel hard aan de broekriem moeten trekken, of de minder welvardende landen die de broekriem altijd al op z'n smalst hadden. Het mag duidelijk zijn dat de bereking puur hypothetisch is op basis van niet verifieerbare schattingen. Maar dat is irrelevant. Ik durf te denken dat het de regeringen en de bevolking van de verschillende landen niks uit maakt als de werkelijkheid zich zou beperken tot "slechts" de helft of zelfs een tiende van de bovenstaande berekening. De fundamentele kwestie is simpelweg dat er een substantieel kapitaal bestaat "out there" dat in één keer de kritieke situatie van veel landen en bewoners op zou kunnen lossen, of in elk geval behoorlijk zou kunnen verlichten.

 

Is het niet gewoon hoog tijd om de belastingparadijzen af te schaffen?

In de maak:

  • bijkomende (colaterale) voordelen bij het sluiten van de belastingparadijzen
  • de oorsprong van de Griekse crisis
  • manieren om op vreedzame wijze druk uit te oefenen op regeringen, banken en multinationals
  • ontwikkelen en introduceren van een nieuw, openbaar en transparant banksysteem

 

Meer leesvoer