Onze plek in het Heelal Sticky

31 May
202014 A.H.

De initiële volgorde voor de vooruitgang van de mens, is onvermijdelijk dezelfde als die van de mensheid zelf: 

 1. De Cosmos (en)
 2. De Aarde (en)
 3. Het Leven (en)

Het bewust zijn en het weten te waarderen van de harmonie, magie en schoonheid van zowel de cosmische wetten en krachten als van het leven en het bewustzijn, is een onbestwistbare premisse die nodig is voor welke vorm van voortgang van de mensheid dan ook, aangezien we niet meer zijn dan de laatste stap in de lange keten van een eeuwig voortdurende Cosmische Evolutie.

Voor diegenen dit begrip nog niet goed te pakken hebben, of in tegendeel, voor diegenen die zich hier bewust van zijn en het juist willen versterken, kan Human Progress de volgende serie videos met hartstocht aanraden, gewoon als een begin. Veel plezier!

Een van de meest veelbetekenende berichten van Carl Sagan voor de mensheid - 1980

(ondertiteling)

Posted By Admin read more

Visie Sticky

28 Mar
202014 A.H.

Visie en uitgangspunt van Human Progress

De evolutie van het leven op aarde en dus ook van de mens, is eigenlijk niets anders dan een onderdeel van de totale Cosmische Evolutie. Deze Cosmische Evolutie is in feite heel simpel en alleen gebaseerd op één proces dat zich constant herhaalt: de toename van de bestaande complexiteit.

Posted By Admin read more

Consciousness

17 Jan
202017 A.H.
Scope: 

Questions and concepts on consciousness

just a start...

 • What IS consciousness?
 • Is consciousness in our brain, in our body?
 • Does consciousness create reality?
 • Mind/Consciouness over matter?
 • The influence of consciousness/observation at quantum level.
 • Consciousness = spirit = soul ?
 • Pineal Gland, DMT, Ayahuasca...
 • etc...

Human Progress' 2017 wish: HARMONY! (5 min trailerish extract)  

Posted By Admin read more

Are we all connected?

01 Oct
202015 A.H.
Scope: 

Biologist Rupert Sheldrake speaks about morphic fields and Systemic Family Constellations. He explains how all social animals, including humans, are connected by fields of information that are shared by all members. A therapeutic application of morphic fields in humans is an experiential process called Systemic Family Constellations.

Posted By Admin read more

Quantum physics

20 Sep
202015 A.H.
Scope: 

Quantum physics stands at the base of all existence. It implies matter, space, energy and possibly vibration or even time and reality. Until some hundred years ago life was simple and all matter was supposed to be build out of atoms, which were thought to be the smallest undividable parts of matter as if they were tiny marbles. Now the atom itself is known to consist of quarks. And quarks at their turn might consist of even smaller and more weird stuff called strings, which would be no more than just a kind of vibrational substance that may present itself as matter or as energy.

Posted By Admin read more

Sound -> Vibration -> Waves -> Cymatics

20 Sep
202015 A.H.
Scope: 

This video isn't really Science versus Music, but rather one of the places where Science and Art meet. In this case the science makes the music visible.
This kind of science is called Cymatics

 

Collin's Lab: DIY Cymatics

Posted By Admin read more

Are we spiritual beings?

20 Sep
202015 A.H.
Scope: 

Mind Science: WE ARE VIBRATIONAL BEINGS - part 1

Spirituality in its broadest sense has to do with matters of the spirit. The word is being used in many ways and can be asociated with religion or the supernatural, but the essence lies within the personal, inner experience.
(wikipedia - NL).

“Science is not only compatible with spirituality; it is a profound source of spirituality”
Carl Sagan

“The religion of the future will be a cosmic religion. It should transcend personal God and avoid dogma and theology. Covering both the natural and the spiritual, it should be based on a religious sense arising from the experience of all things natural and spiritual as a meaningful unity.”
Albert Einstein

 

Posted By Admin read more

Humanity

28 Jan
202015 A.H.
Scope: 

Human Evolution: Homo Sapiens -> Society -> Human Progress

Most videos on this site reflect the generally accepted theories on Human Evolution and the Emergence of Civilization and Society. However, alternative theories exist that should not be discharged as they sometimes answer questions that cannot be thouroughly explained by official theories.

Posted By Admin read more

Missie

25 Dec
202014 A.H.

Stichting Human Progress, missie

De huidige wereldmaatschappij wordt in nog altijd toenemende mate beheerst en gestuurd door zelfingenomenheid, materieel bezit, consumisme en gretigheid. Dit zijn kunstmatige waarden en behoeften die veelal geïnitieerd, in stand gehouden en versterkt worden door de grote industrie en multinationals dankzij reclame, de media, lobbies en politieke invloed, waarmee een elitair en gereduceerd groepje een vicieuze cirkel gecreëerd hebben, waarin alleen zij steeds beter leven en alleen nog rijker en machtiger worden.

Posted By Admin read more

Awareness and beyond

09 Dec
202014 A.H.

In the videos about the evolution of the cosmos, the earth or life there is a concept that seems to repeat itself in several ocasions: the fact that evolution is about the increase of complexity.

Posted By Admin read more

Inspiring references

09 Dec
202014 A.H.

The world is full of inspiring initiatives and references, that have the capacity to wake up people or to trigger (more) action from people who have already started to wake up and are becoming aware.

This page is simply for compiling references for possibly more specific distribution over this website later on.

 

Posted By Admin read more

One single man recovers a forest

09 Dec
202014 A.H.
Undefined

In India there is a man who singlehandedly and without using any industrial machinery has recovered a forest of 550 hectares (Central Park NYC = 341 hectares), all by himself since 1979. Who's next?
With just 0,017% of human population doing the same, we would recover another Amazon forest!

Posted By Admin read more

Pages

Subscribe to Front page feed